Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska – na czym polega różnica?

familyhome
28.09.2023

Decydując się na zakup mieszkania od dewelopera, wielu z nas ma do czynienia z różnymi rodzajami umów. Często pojawiają się pytania: czym różni się umowa rezerwacyjna od umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej? Jakie są ich główne cechy i na co zwrócić uwagę? Dziś postaramy się rozwiać te wątpliwości.


Umowa rezerwacyjna mieszkania – pierwszy krok

Na początek warto poznać umowę rezerwacyjną mieszkania. To dokument, którym nabywca deklaruje swoje zainteresowanie konkretnym lokalem w budowanym przez dewelopera osiedlu. Umowa rezerwacyjna jest stosunkowo krótka i prostsza od innych umów. Jej głównym celem jest zarezerwowanie danego mieszkania na określony czas, zwykle na kilka tygodni. Warto jednak zaznaczyć, że umowa rezerwacyjna nie wiąże stron na stałe – to jedynie zobowiązanie dewelopera do niezbywania wybranego lokalu innemu klientowi w trakcie trwania umowy. Deweloper ma obowiązek dostarczenia klientowi prospektu informacyjnego przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej, zawierającego istotne informacje o inwestycji. W trakcie obowiązywania umowy deweloper musi informować o zmianach w prospekcie. Z reguły, w zamian za rezerwację, klient wpłaca pewną kwotę zaliczki.


Zmiany w umowach rezerwacyjnych zgodnie z nową ustawą deweloperską

Od 1 lipca 2022 roku nowa ustawa deweloperska wprowadziła istotne zmiany w umowach rezerwacyjnych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa interesów nabywców. Przepisy precyzyjnie określają, co umowa rezerwacyjna musi zawierać, by była zgodna z prawem. Umowa rezerwacyjna musi jasno określać cenę wybranej nieruchomości, wysokość opłaty rezerwacyjnej, okres wyłączenia nieruchomości z oferty, oraz zawierać podstawowe informacje techniczne.


Rezerwacja mieszkania u dewelopera – umowa rezerwacyjna a przedwstępna

Kolejnym krokiem na drodze do zakupu mieszkania jest umowa przedwstępna. To bardziej zobowiązujący dokument niż umowa rezerwacyjna. Główną różnicą jest to, że umowa przedwstępna jest już wiążącym porozumieniem między stronami. W tym przypadku nabywca zobowiązuje się do zakupu mieszkania, a deweloper zobowiązuje się do jego sprzedaży. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku umowy przedwstępnej, często konieczna jest wpłata znacznie wyższej zaliczki niż przy umowie rezerwacyjnej lecz nie zawsze. Umowa przedwstępna jest umową, z która klient może iść do banku i starać się o kredyt.


Umowa deweloperska – finalny etap

Umowa deweloperska jest powszechnie stosowanym i szczegółowym dokumentem, który uregulowuje wszystkie aspekty związane z transakcją nieruchomości. Jest to kluczowy dokument w umowie deweloperskiej, który precyzyjnie określa warunki sprzedaży, terminy płatności, obowiązki obu stron oraz zawiera szczegółowy opis nieruchomości. Ten dokument przyjmuje formę aktu notarialnego i pełni istotną rolę w procesie nabycia praw własności do domu lub mieszkania po zakończeniu projektu budowlanego.

W przypadku dewelopera, który korzysta z umowy deweloperskiej, środki przekazywane są deweloperowi w trakcie postępu prac budowlanych, zazwyczaj w formie transz. To oznacza, że nabywca płaci za kolejne etapy budowy, a środki te trafiają do dewelopera na realizację projektu. Ten model finansowania jest typowy w branży nieruchomości i pomaga zabezpieczyć zarówno interesy dewelopera, jak i nabywcy.

W przeciwieństwie do innych deweloperów budowlanych, Family Home wyróżnia się na rynku, ponieważ buduje swoje inwestycje z własnych środków finansowych, co oznacza, że nie jest zobowiązany do stosowania tego typu umowy deweloperskiej. Dla wielu klientów jest to ważna informacja, ponieważ gwarantuje ona większą pewność i stabilność w procesie zakupu nieruchomości od tego dewelopera.


Na co zwrócić uwagę przy umowie deweloperskiej?

  • Opis mieszkania – Upewnij się, że opis mieszkania zawarty w umowie jest zgodny z rzeczywistością. Sprawdź, czy powierzchnia i układ mieszkania są zgodne z tym, na co się zdecydowałeś.
  • Terminy płatności – Zwróć uwagę na terminy wpłat i postaraj się je dostosować do swojej sytuacji finansowej.
  • Odstąpienie od umowy – Sprawdź, jakie masz prawo do odstąpienia od umowy i jakie są ewentualne konsekwencje finansowe.
  • Gwarancje i reklamacje – Przeczytaj uważnie, jakie gwarancje oferuje deweloper i jakie masz prawa w przypadku ewentualnych reklamacji.
  • Kary umowne – Zapoznaj się z postanowieniami dotyczącymi ewentualnych kar umownych, które mogą być nałożone w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy.

Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska – podsumowanie

Podsumowując, umowa rezerwacyjna to pierwszy krok w procesie zakupu mieszkania od dewelopera, mający na celu zarezerwowanie konkretnego lokalu na określony czas. Umowa przedwstępna to bardziej wiążący dokument, który już zobowiązuje obie strony do transakcji. Przy podpisywaniu umowy deweloperskiej warto szczegółowo przeczytać dokument i skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych komplikacji w trakcie transakcji. Pamiętaj również, że obecnie umowy tego rodzaju podlegają ustawie deweloperskiej, która wprowadza wiele ważnych regulacji mających na celu ochronę praw nabywców mieszkań.


Jeżeli masz dodatkowe pytania w sprawie umów, skontaktuj się z nami!